Kaskada

Okna ce se na slici poredat jedno preko drugog ali na takav način kako bi se od svakog vidio barem jedan čošak.