Otvaranje projekta

Kod otvaranja projekta se obnovi cijela radna ploha sistema GROMA, tj. otvore se sva okna koja su bila otvorena prije prethodnog zatvaranja projekta.

U projekat se zajedno sa spiskom fajlova ulaže i dio namještanja sistema GROMA, što znači da možete imati više namještanja za razne zadatke. Radi se o slijedećem:

U projekat se ulaže i spisak posljednjih otvorenih fajlova koji su dostupni u ponudi Fajl.