Lajsna alata

Ispod menija se nalazi lajsna alata. Ova lajsna sadrži neke naredbe iz glavnog menija koje se najviše koriste i služi za brže pozivanje istih. Isto kao i meni i lajsna alata reaguje svojom ponudom na tip aktivnog okna.