Tekstualni fajlovi

Program GROMA omogućava rad sa tekstualnim fajlovima. Testualne fajlove možemo da otvaramo na isti način kao i bilo koje druge fajlove. Njih može bit otvoreno prozvoljno mnogo ali za razliku od spiskova za svaki fajl može bit otvoreno samo jedno okno.

U nekim situacijama sistem GROMA otvara tekstualne fajlove automatski (npr. poslije eksporta u tekstualnom fajlu se fajl sa rezultatima automatski prikaže, kod importa se u slučaju greške prilikom očitavanja prikaže fajl a kursor se postavi na mjesto gdje imamo grešku).

Ako hoćete da importujete upravo orvoreni tekstualni fajl, i ako je taj fajl u editoru sistema GROMA promjenjen, bit ćete upozoreni da je aktuelna verzija fajla u editoru, i pitanje, da li ga želite prije importa uložiti.

Ako kod tekstualnog fajla, koji je u sistemu GROMA otvoren, promjenite nekakvu drugu aplikaciju, bit ćete po povratku u sistem GROMA upozoreni na promjenu i bit ćete upitani da li želite očitati sa diska aktuelnu verziju fajla.