Lajsna namještanja

Ispod lajsne računskih funkcija je lajsna namještanja. Na ovoj lajsni je moguće direktno mjenjat neka namještanja sistema GROMA. Šta više sa te lajsne nam je dostupan menadžer konfiguracije, pomoću kojeg je moguće popravljat više fajlova sa konfiguracijama.

Svi spiskovi na lajsni namještanja prikazuju nekoliko posljednjih korištenih veličina. Kod izbora već ranije namještene vrijednosti sad nije, u večini slučajeva, potrebno zadavat podatak sa tastature jer ga je dovoljno potražit u fajlu vrijednosti.

Na lajsni namještanja imamo na raspolaganju sljedeče stavke: