Parametri protokola

U dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Protokol možete namjestit razne parametre koji utjeću na rad sa protokolima (ulaganje koordinata ulaznih tačaka, font za štampu i za sliku, i sl.). Bliži opis je zaveden u referentni priručnik.