Princip rada sa protokolima

Program radi sa protokolima za računanje na dva nivoa. Jedan nivo je lokalni protokol koji sadrži izlaz od posljednjeg obrađenog zadatka, a drugi nivo je glavní protokol gdje se pojedinačno ulažu lokalni protokoli.

Ovaj postupak ulaganja protokola izabran je zbog toga što je često potrebno imati na raspolaganju podatke o računanju. Ako se rezultati računanja automatski ulažu u protokol, protokol obično sadrži dosta nepotrebnih ili pogrešnih podataka (iz neuspjelih ili probnih računanja, i sl.), koja treba dodatno brisati.