Digitalizacija

Poslije poziva ove naredbe program prikaže dijaloško okno u kome možete očitavat koordinate tačaka u koordinatnom sistemu koji sami izaberete. Prije otpočinjanja digitalizacije morate prvo odredit transformacioni ključ.

Sa ovim dijaloškim oknom se radi na isti način kao i sa računskim oknima. Detaljan postupak digitalizacije je opisan u korisničkom priručniku.