Obrada zapisnika

Program GROMA omogućava kompletnu obradu zapisnika mjerenja uključujući obradu mjerenja u dva položaja durbina, dvostranog mjerenja dužina, isl.

Po pozivu naredbe Mjerenja->Obrada zapisnika prikaže se dijaloško okno u kome možete namjestit koje popravke tražite u zapisniku .

Prije računjanja zapisnika morate prvo unijeti podatke o teodolitu pomoću naredbe Fajl->Namještanje->Teodolit. Kod definisanja teodolita namjestite toleranciju za razlike u mjerenjima u I. i II. položaju durbina, razliku dvostruko mjerene dužine, itd. U zavisnosti od namještenih tolerancija (dozvoljeno odstupanje) pojedina mjerenja će u protokolu bit označena kao sumnjiva odnosno pogrešna.

Kod preuzimanja programa namještena oznaka teodolita je "Nepoznat teodolit", u čijoj definiciji su postavljene implicitne tolerancije za testiranje sumnjivih i pogrešnih mjerenja.

Informacije o svim promjenama u spisku mjerenja se ulažu u protokol. Kod nekih slučajeva može biti pogodno promjene upisati samo u protokol a spisak mjerenja ostaviti u prvobitnom obliku .U takvom slučaju obilježite izbor Samo u protokol, a program ostavi spisak bez promjene.

Dalje možete izabrati da li želit popraviti cijeli fajl mjerenja ili samo označene stavke.

Vlastitu obradu zapisnika pokrenuti će te pritiskom tipke (Popravit). Program postepeno provede sve popravke koje ste izabrali.

Kod računjanja zapisnika program se upravlja prema sljedećim pravilima:

Obrada mjerenja u dva položaja

Program na svakom stajalištu traži dva pravca na jednu mjerenu tačku u dva položaja durbina. Ako nađe takav pravac, sračuna kolimacionu grešku (razlika mjerenja u dva položaja podjeljena sa dva), oduzme od tako određene greške kolimacionu grešku upisanu u definiciji teodolita a dobijeni rezultat uporedi sa dozvoljenim odstupanjem (tolerancija) upisanim u definiciji teodolita.

Na isti način se obrade i zenitni uglovi (ako su mjereni) i dužine.

Ukoliko su sva odstupanja u granicanma tolerancije, namještenim u definiciji teodolita, program popravi mjerenja u I i II položaju tako da bi sadržavao prosječne vrijednosti iz obadva mjerenja.

Ukoliko je bar jedno od mjerenja van granica dozvoljenog odstupanja, koje su u definiciji tedolita namještena kao sumnjivo, program u protokolu cijelo mjerenje označi kao sumnjivo.

Poslije obrade spiska mjerenja u protokol se uloži i procjena stvarnih veličina greške instrumenta.

Redukcija pravaca

Kod redukcije pravaca, program popravi sve mjerene pravce na stajalištu tako da bi prvi pravac bio (prva stavka u mjerenju) nula, tj. od svih pravaca mjerenih sa tog stajališta oduzme mjerenje na prvoj orijentaciji.

Popravka greške indeksa

Ukoliko Vaš instrument automatski ne poravlja grešku indeksa, a vi znate tu veličinu, upišite je u definiciju teodolita i to koristite kod popravke mjerenih zenitnih uglova.

Popravka refrakcije

Ovaj izbor Vam omogućava popravku mjerenih zenitnih uglova kao i nadvišenja za utjecaj refrakcije i zakrivljenosti zemljine kugle. Prije računjanja izaberite pomoću tipke (Namještanje) veličinu koeficijenta refrakcije i koje popravke hoćetete zavesti.

Računanje nadvišenja

Kad označimo izbor za mjerenje nadvišenja, program će kod tačaka koja sadrže dužinu i zenitni ugao sračunati visinske razlike i uložit ih u spisak mjerenja.

Redukcija nadvišenja na spojnici stabilizacionih oznaka

Mjerenja kod kojih su određena nadvišenja (ili zenitni ugao) visina instrumenta i visina signala, program će sračunati visinsku razliku direktno između tačaka tj. nadvišenje popravljeno za visinu instrumenta i cilja. Poslije toga visinu cilja i instrumenta upiše kao nultu vrijednost kako nebi došlo do grešaka u računanju sljedečih visina. Ovu redukciju je nužno uraditi prije očitavanja podataka za izravnanju po visinama.

Obrada ponovljenih mjerenja

Program na svakom stajalištu traži skupinu mjerenja na isti cilj u istom položaju durbina. Iz nađenih mjerenja sračuna prosječnu vrijednost mjerenja. Ukoliko popravke pojedinačnih mjerenja odgovaraju dozvoljenim odstupanjima, odgovarajuća mjerenja u spisku ispusti i popravi prvo mjerenje tako da bi sadržavalo prosječne veličine.

Obrada obostrano mjerenih dužina i nadvišenja

Program postupno traži u cijelom spisku mjerenja za svaku mjerenu dužinu, dužinu mjerenu u suprotnom pravcu. Ukoliko je nađe sračuna njenu srednju vrijednost i ukoiko njena popravka ne prelazi dozvoljeno odstupanje, uloži je za obadva mjerenja. Isto tako postupa i sa nadvišenjima.

Ako je barem jedna od dobivenih razlika veča od odstupanja namještenog u definiciji teodolita kao sumnjiva, program će u protokolu označiti cijelo mjerenje kao sumnjivo.