Pogled prije štampanja

Prije štampanja dokumenta možete da prikažete njegov izgled. Poslije izbora i aktiviranja (Pogled) program otvori okno u kome se pokaže izgled dokumenta koji želite štampat. Pomoću akcija na lajsni alata možete dokument da povećavate, smanjujete ili pomjerate, da ga listate po stranama.