Štampa spiskova

Spiskovi koordinata i spiskovi mjerenja su tekstualni podaci koji će bit odštampani na opremi (štampaču) koji ste izabrali kao Tekstualni izlaz (vidi više).

Spiskovi će se štampati pomoću dijaloškog okna pozvanog naredbom Fajl->Štampa.

U dijaloškom oknu će bit prikazan naziv fajla (prije pozivanja naredbe za štampanje mora neko od okana tog fajla da bude aktivno), namještanje obruba i predpostavljeni broj strana.

Namještanje rubova

Prije štampanja možete da namjestite ivice papira (u milimetrima).

Napomena

Kod namještanju dosta velikog obruba može se desiti da izgled stranice ne uđe na površinu lista tako da u tom slućaju možete imat neočekivan izgled (prekriven tekst, isl.).

Izbor zaglavlja

Možete da izaberete ono zaglavlje dokumenta kakvo vam je potrebno za taj fajl.

Izbor stavki

Program omogućava štampanje cijelog spiska ili samo izabranih stavki.

  • Ako želite da štampate cijeli spisak, uključite izbor Sve stavke. Program će odštampat cijeli spisak.

  • Ako želite da štampate samo neke od stavki, prvo ih u spisku treba označit a poslije toga uključite izbor Označene stavke. Program će štampat samo označene stavke.

Izbor opsega stranice i broja kopija

U dijaloškom oknu za štampu će vam bit napisan ukupan broj koliko stranica ima dokument a opseg stranica koje treba da se štampaju je već namješten tako kako bi cijeli dokument bio odštampan. Broj početne i završne stranice za štampanje možete proizvoljno popravljat.

Ovdje isto tako možete da namjestite i željeni broj kopija.

Izbor fontova

Za štampanje možete da namjestite takav font koji uopće ne zavisi od fonta na ekranu. Font se namješta pomoću tipke (Font). U izabranom fontu će bit odštampani svi spiskovi koordinata i mjerenja.