Zadavanje kodova pomoću opisa

Ukoliko u nekom dijaloškom oknu zadajete kod tačke, pored editacionog okna za kod vidite tipku sa tri tačke. Po pritisku na tu tipku program Vam prikaže kompletni spisak opisa iz pripojene tabele kodova a Vi možete izabrati kod pomoću opisa.