Ulaganje izravnatih koordinata

Ako ste zadovoljni sa izravnatim koordinatama, možete ih uložiti u bilo koji spisak koordinata u sistemu GROMA jednostavnim prebacivanjem sa mišem.

Napomena

Kod prebacivanja morate pokazat bilo gdje u dio dijaloškog okna gdje su prikazane izravnate koordinate van vlastitog spiska koordinata. Kod pokazivanja direktno u spisak rezultata sa koordinatama je u njemu prikazan kursor na odgovarajučoj stavki ali je nije moguće prebacit u spisak koordinata programa GROMA.