Poređenje etapa

Program vam omogućava da uporedite pojedinačne etape izravnanja mreže. Ako je već proteklo izravnanje date mreže, program se upita za naziv fajla sa referentnom mrežom (fajl tipa .net), i ako su u njemu uložene izravnate koordinate, napravi u protokolu sa djelovima, veličine i nagib pomaka između obadvije etape.