Upravljanje programom

Programom se upravlja pomoću osnovnog dijaloškog okna isto kao sa svim standardnim računskom oknima sistema GROMA tako da vam rad ne bi trebao praviti bilo kakve probleme.

Ulazne vrijednosti možete zadavat direktno preko tastature ili prebacivanjem, koristeći miša, iz spiskova otvorenih u programu GROMA. Sve vrijednosti možete u spiskovima editovat, dodavat i skidat.

Ako hočete da uloženu vrijednost u spisku promjenit, postupite ovako:

Program vam neće dozvoliti da u spisak uložite više podataka sa istim brojem tačke. Ako u spisku već postoji odgovarajući podatak samo je aktuelizovan prema zadanim vrijednostima. Ako u spisku ne postoji, program će ga dodati u spisak. Kod editacije podataka iz spiska ne morate koristit tipku (Skinut), program sam automatski uradi aktuelizaciju.