Meni FAJL

Naredba meni Fajl služi za manipulaciju sa fajlovima i završetak programa.

Otvori

Ovom naredbom možete očitat podatke za izravnanje mreže iz fajla. Program zna da radi sa dva tipa fajlova:

  • Groma: Vlastiti format sistema GROMA

  • ČVUT: Tekstualni format koji se koristi na ČVUT Praha

Uloži

Naredba služi za ulaganje mreža u fajl. Ako mreža već ima ime (znači da je već bila uložena ili je bila očitana iz fajla), program će mrežu uložit pod starim imenom. Ako mreža nije još dobila ime, program će vas prije ulaganje upozorit na to.

Uloži kao

Naredba služi za ulaganje mreže u fajl. Od prethodne naredbe se razlikuje u tome što vas uvijek upita za ime fajla.

Kraj

Ovom naredbom završavate rad sa programom. Ako je mreža doživjela promjene poslije zadnjeg ulaganja, program će vas upitati da li ćete je uložit.