Izravnanje mreže

Ako imate ispravno zadane sve ulazne vrijednosti, možete mrežu izravnat pritiskom na tipku (Računanje). Program na slici prikaže postupak računanja a po njegovom završetku u dijelu dijaloškog okna sa razultatima prikaže izravnate koordinate i njihovu srednju grešku. Detaljan protokol o računanju se prikaže poslije pritiska tipke (Protokol).

Pozor

Za ispravnu interpretaciju rezultata izravnanja, posebno karakteristiku tačnosti, morate imati barem osnovno poznavanje iz teorije računa izravnanja i statistike. Takođe treba imat na umu da kod malog računanja prekobrojnih mjerenja su karakteristike tačnosti relativno nesigurne i imaju malu odgovornost.