Spuštanje sistema GROMA iz MicroStation

Ako je pravilno urađena instalacija i konfiguracija, prema prethodnom navodu, možete sistem GROMA spustit iz MicroStation naredbom MDL LOAD GROMA. Ovu naredbu možete dopunit kao stavku u meniu ili paleti sistama MicroStation. Poslije pozivanja ove naredbe prikazat će se malo komunikaciono okno sistema MicroStation sa nazvom GROMA i na taj način je automatski spušten sistem GROMA koja se ponaša kao aplikacija MicroStation (stalno je imate kao ponudu kad radite u sistemu MicroStation). Po potrebi možete glavno okno programa GROMA povečat na cijeli ekran ili ga minimalizovat na ikonu.

Na žalost sistem PowerDraft vam ne omogućava spuštanje eksternih aplikacija tako da sistem GROMA morate pokrenuti iz dva koraka:

  1. Spusite komunikacioni modul iz sistema GROMA gore navedenim načinom.

  2. Spustite sistem GROMA sa parametrom /parent=PowerDraft. Možete si formirat ikonu za spuštanje sa tim parametrom.

Poslije spuštanja GROMA automatski uveže komunikaciju sa modulom u sistemu PowerDraft. Dalje će se ponašati isto kao u sistemu MicroStation.