Konfiguracioni fajlovi MDL modula

MDL moduli sistemu GROMA si automatski ulažu konfiguraciju na disk. Konfiguracioni fajlovi imaju naziv podudaran sa nazivom modula i nastavkom .UPF. Standardno su ovi fajlovi ulagani u adresar, u njega pokazuje promjenljiva sistema MicroStation _USTN_USER (obično se radi o adresaru USTATION\CONFIG\USER\). Ako želite da konfiguracioni fajl ulažete negdje drugdje (npr. da bi svaki korisnik imao kod višekorisničke konfiguracije svoje namještanje), definišite u sistemu MicroStation promjenljivu GROMA_USERPREFS i namjestite u njoj put u željeni adresar. Sve konfiguracije će se poslije tamo ulagati.