Poglavlje 40. Dodatni moduli

Program omogućava rad sa dodatnim modulima koji su integrisani u sistem GROMA. Ovi modulu se aktiviraju pomoću menija Alati. Neki moduli su sadržani u osnovnoj instalaciji (Kontrolni crtež ). Ostali moduli se prodaju samostalno.

Samostalno prodavani moduli su u osnovnoj instalaciji sadržani kao demonstracione verzije.

Moduli su instalisani u podadresarima Apps sistema GROMA.