Poglavlje 42. Računanje trokutova

Računaje trokutova

Ovaj modul omogućava računanje elemenata u ravni općeg trougla

Poslije zadavanja nužnog broja ulaznih vrijednosti (barem tri podatka, ni u kom slučaju samo tri ugla) program će da sračuna ostale nedostajuće vrijednosti. Sračunate podatke upiše u protokol i prikaže lik trougla.

Ako želite da zadate drugačiju kombinaciju ulaznih vrijednosti, morate prvo nepotrebne isključit - program neomogućava više od tri ulazna podatka.