Poglavlje 43. Prenos fajlova

Prenos fajlova

Modul služi za dvosmjeran prenos fajlova između računara i instrumenta koji koriste jednostavnu komunikaciju tipa terminala.

Poslije spuštanja modula će se prikzat dijaloško okno u kome su smješteni fajlovi u aktuelnom adresaru. Naziv aktuelnog adresara se nalazi u zaglavlju spiska.

Izbor za postavljanja spiska

Prije očitavanja fajla treba da izaberemo mjesto gdje će preneseni fajl bit postavljen. Fajl je postavljen u aktuelni adresar čiji je sadržaj prikazan u dijaloškom oknu modula.

Aktivni adresar možete da izaberete tako što ćete da pomjerate kursor po spisku adresara, pomoću tastature ili miša. Aktuelni disk izaberete naredbom Disk-> Izbor diska ili kombinacijom tipki <Alt-F1>.