Prenumeracija spiska

Ovom naredbom pozovete nemodalno dijaloško okno pomoću kojeg možete da prenumerišete spisak koordinata ili spisak mjerenja. Zadajte ulazni fajl i izlazni fajl za prenumeraciju koordinata (koordinate možete prenumerisat samo u novi fajl) kao i predbroj i početni broj. Kod spiska mjerenja možete da izaberete da želite prenumerisat i orijentacije a po potrebi i stajališta. Poslije pritiska na tipku (Prenumerisat) tačke će se prenumerisat a pojavit će se i protokol o prenumeraciji.

Postupak prenumeracije je detaljno opisan u korisnički priručnik.