Prekodiranje prema tabeli

Pomoću ove naredbe možete u fajl podataka na mjesto koda da prenesete opise prema namještenoj kodnoj tabeli (opisi koji su prikazani na slici). Kod ulaganja opisi će bit skračeni na maxsimalnu dužinu od 20 znakova.