Edituj stavku

Poslije poziva ove naredbe pojavi se dijaloško okno za editaciju stavki na kojem je prikazan kursor. Stavku u spisku možete editovat i kad dva puta kliknete mišem na proizvoljnoj stavki.