Očitavanje fajla

Ako su ispravno namješteni svi parametri prenosa i ako je ispravno izabran adresar za smještanje prenesenih fajlova. Prenos možete pokrenut naredbom Fajl->Očitavanje fajla ili tipkom <F9>. Poslije zadavanja ove naredbe bit će prikazano dijaloško okno u koji možete da zadate ime ciljanog fajla. Ako je prenosni modul spušten iz sistema GROMA, ovdje će se pokazati "prebacivač" Otvorit kao mjerenja. Ako ga ukljuite, preneseni fajl će automatski bit otvoren u sistemu GROMA.

Poslije zadavanja i potvrde ciljnog fajla prikazat će se dijaloško okno sa pozivom za slanje fajla. Sad trebate pomoću naredbi na instrumentu pokrenut slanje izmjerenih podataka mjerenja na serijski port. Kad podaci počnu da se prenose, u oknu će se pojavit obavijest o prenosu kao i rotirajuća crtica koja nas informiše o proticanju prenosa.

Po završetku prenosa bi informaciono okno odmah trebalo nestat. U slučaju da je neispravno namješten završavajuči lanac kod parametara prenosa (lanac po kome će bit prepoznat kraj prenesenih podataka), informaciono okno neće nestati ali će se rotirajuća crtica zaustavit. U takvom slučaju je prenos potrebno završit pritiskom na tipku (Prekinut). Preneseni podaci bi u tom slučaju trebali bit u redu.