Indeksni fajl

Da bi program mogao da radi da spiskovima, spiskovi moraju prije toga da budu indeksovani. Kod indeksovanja se formira novi odgovarajući indeksni fajl koji se odnosi na fajl podataka u kome su tačke poredane po brojevima ili predbrojevima. U fajlu podataka tačke ostaju poredane takvim redosljedom kakav su imale prilikom računanja ili importa.

Kod rada sa spiskom, indeksni spisak je pohranjen u memoriji računara (iz razloga brže manipulacije sa spiskom) s tim da se fajl podataka stalno nalazi na disku. Različite promjene u podacima se momentalno ulažu na disk.

Promjene u podacima se stalno opisuju na disk, s tim što se promjene kod indeksnog fajla događaju u operativnoj memoriji dok se aktuelni indeksni fajl normalno ulaže tek sa spiskom koordinata. Kod nasilnog prekida rada programa na disku će ostati aktuelni fajl podataka kao i početni indeksni fajl. Program po određenim kriterijima testira saglasnost između fajlova podataka i indeksnog fajla tako da sam prepozna da li ti fajlovi pripadaju jedan drugom. Ako prepozna da nisu u suglasju on će automatski formirati novi indeksni fajl.