Import fajlova iz prethodnih verzija sistema GROMA

U verziji 6.0 fajlovi podataka su bili dopunjeni nekim novim podacima tako da spiskovi podređeni starijim verzijama sistema GROMA nisu sa novim fajlovima kompatibilni. Ako kod otvaranja spiska koordinata ili spiska mjerenja izaberete fajl koji je rađen u nekoj od starijih verzija sistema GROMA, program vas upozorí da je nužno prevest fajl u novi format. Ako potvrdite da ste saglasni sa prevodom, program ostavi početni fajl kao osnovni i formira novi fajl istog imena u novom formatu. Ovaj novi fajl nećete moći otvoriti u starijim verzijama sistema GROMA. Početni fajl iz starije verzije će bit sačuvan kao osnovni (.~cr, .~me).

Ako želite da fajl u formatu 6.0 otvorite u nekoj od starijih verzija, morate ga prvo eksportovat u stariji firmat naredbom Fajl->Uloži kao. U spisku formata izaberite format Verzija 2-5. Tako napravljen fajl možete bez problema otvoriti u starijim verzijama programa. Nove vrste podataka (datum i sat formiranja i modifikacije zapisnika, dopunski podaci o tačci, komentar o fajlu, itd.) će bit izgubljene prilikom konverzije u stariji format.