Grafički fajlovi

Grafički fajlovi, fajlovi sa nastavkom .pic) sadrže samo prepisan crtež, što znači da su uvijek spojeni sa odgovarajućim fajlom sa koordinatama istog imena. Kad otvorite grafički fajl u memoriju se automatski očita i pripadajući spisak koordinata (i kad nije prikazan u oknu). Pogodnost ovakvog načina pravljenja grafike je prije svega u tom da je za računanje i za crtež korišten jedan spisak koordinata, a sve promjene u njemu se automatski prebaciju i na crtež. I kad je več situacija sa tačkama nacrtana možete kod njih proizvoljno mjenjati koordinate (i to kako kod pojedinačnih tačaka tako i prikupljene za cijeli fajl npr. transformacija iz lokalnog u državni koordinatni sistem). Plan će te promjene akceptovat bez ikakve intervencije sa vaše strane. Šta više korištenje jednog spiska koordinata donosi i štednju mjesta u memoriji diska.