Kodiranje crteža

Sistem GROMA vam omogućava da automatski formirate linije na osnovu kodova tačaka.

Algoritmus kodiranja je propisan ali konkretni kodovi za pojedinačne linije i funkcije je moguće mjenjati u konfiguraciji programa (naredba Fajl->Namještanje->Kodiranje: Namještanje kodiranja crteža).

Algoritmus formiranja crteža

Kod pravljenja kodnog crteža treba da na pojedinačnim tačkama budu uloženi alfanumerički kodovi koji definišu propise za crtež. Kodova na tačci može bit više i treba da budu razdvojeni.

Svaki kod se sastavlja od koda elementa i neobaveznog upravljačkog koda.

Kodovi elemenata

Kod elementa predstavlja jednoznačno ili višeznačno alfnumeričko označavanje elementa pod kojim je element definisan u tabeli elemenata. Preporučuje se, zbog lakšeg rada, izabrat najkraće ime zbog bržeg kodiranja na terenu (obično je dovoljan jednoznačan naziv). Naziv ne smíje bit isti kao naziv upravljačkih kodova.

Upravljački kodovi

Upravljački kodovi definišu akciju koja se odnosi na pripadajući element defisanom kodom elementa. Definisane su tri akcije:

  • Start elementa: start novog elementa (početak nove linije)

  • Završetak elementa: završetak elementa (kraj linije)

  • Zatvaranje elementa: završetak elementa i zatvaranje na prvu tačku

Upravljački kodovi se pripajaju neposredno iza koda elementa bez razmaka. Oni su definisani kao jednoznačni ili višeznačni alfanumerički identifikatori. Preporučuje se, zbog lakšeg rada, izabrat najkraće ime zbog bržeg kodiranja na terenu (obično je dovoljan jednoznačan naziv). Naziv ne smije bit isti kao naziv elementa.

Ako u tabeli kodova definišete npr. liniju sa oznakom A a upravljački kod za početak linije npr. kao S, tako da će kod AS značiti početak linije A dok samo kod A bez upravljačkog koda znači nastavak linije A.

Kodovi elemenata označavaju vrstu elementa prema definisanoj tabeli a nikako konkretan naziv elementa tako da u jednom momentu možete da imate nekoliko linija tipa A. Ako program naiđe na kod koji zahtjeva pripajanje tačke na liniju A, pripojit će je na posljednju definisanu liniju tipa A. Ostalim linijama istog tipa se postupno vrati uvijek po završetku posljednje linije.

Ako sada namjestite definiciju cijelog koda kao npr. ovako:

Tabela 15.1. Upravljački kodovi

Tip kodaDefinice
Početak linijeS
Kraj linijeK
Zatvaranje linijeU

Tabela 15.2. Korisnički elementi

Tip elementaNazivLajer
LinijaA10
LinijaB11

Tabela 15.3. Primjer kodiranja

TačkaKodOpis
1ASStart linije tipa A
2ANastavak linije tipa A iz tačke 1
3A BSNastavak linije tipa A iz tačke 2, start linije tipa B
4B BSNastavak linije tipa B iz tačke 3, start sljedeće linije tipa B
5BK AZavršetak linije tipa B iz tačke 4 i nastavak linije tipa A iz tačke 3
6BNastavak prethodne linije tipa B iz tačke 4
7AUZatvaranje i završetak linije tipa A iz tačke 5
8BKZavršetak linije tipa B iz tačke 6