Očitavanje koordinata

Ako uključite očitavanje koordinata, program prilikom kretanja kursora iznad plana automatski ispisuje koordinate njegovog položaja.