Prikaz protokola iz računanja

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno sa lokalnim protokolom iz posljednjeg računanja. Naredba je ekvivalent aktiviranja tipke (Protokol) u bilo kojem rečunskom oknu.

Dijaloško okno sa lokalnim protokolom je nemodalno, tako da može bit stalno otvoreno. Ako je otvoreno tokom računanja, sve nastale promjene će se u njemu momentalno pojaviti.

Ako želite da lokalni protokol uložite u sveukupni protokol, pritisnite tipku (Uložit).