Uloži

Ova naredba služi za ulaganje tekstualnog fajla, protokola ili projekta na disk. Za ostale tipove fajlova nije nužno da ova naredba bude aktivna zato što se ovi fajlovi automatski upisuju na disk poslije svake promjene.