Kraj

Ovom naredbom završimo rad sa programom GROMA. Prije završetka su upisani svi indeksni fajlovi a u inicijalizacioni fajl su uložene sve informacije o otvorenim oknima tako da će kod sljedećeg spuštanja programa sva okna opet bit automatski otvorena i smještena na ekranu na isto mjesto kakva su zauzimala prilikom završetka programa.