Aktivni spisak koordinata

Kod rada sa više spiskova koordinata odjedanput, treba da imate jedan od njih označen kao aktivan. Ako je namješten izbor traženje tačaka u svim otvorenim fajlovima (Fajl->Namještanje->Okolina), tačke će bit tražene samo u aktivnom spisku koordinata. Neki računski zadaci (npr. polarna metoda) u aktivni spisak koordinata odmah ulažu sve sračunate tačke.