Kopiraj

Ova naredba radi isto kao i naredba Prenesi, ali sa tom razlikom što kopirani podaci ostaju u starom spisku.