Okna podataka

Ispod lajsne računskih funkcija je slobodna radna površina na koju možete smještat okna sa podacima.

U donjem dijelu glavnog okna je smješten red koji korisniku nudi dalje informacije.

Glavno okno programa se prikaže poslije njegovog prvog spuštanja. Ono je okvir za sljedeča okna koja sadrže obrađene podatke. Program GROMA omogućava rad sa sedam tipova okana sa podacima:

Koordinatna okna i okna sa podacima mjerenja su tzv. spiskovi, tj. sadrže tekstualne informacije složene u redove i kolone.

Moguće je odmah otvoriti proizvoljan broj okana (njihov broj je ograničen količinom slobodne memorije). Za jedan faj podataka je moguće otvorit više okana. Sve promjene u podacima se automatski prikažu u svim otvorenim oknima.