Kursor

Ako imamo prazan spisak a na jednoj od njegovih stavki postavljen kursor tj. linija preko cijelog reda. Kursorem se možete kretati pomoću tipki <Strijela Gore>, <Strijela Dole>, <PageUp>, <PageDown>, <Home> i <End>. Kursor označava upravo izabranu stavku (tačku ili mjerenje) na koju se automatski odnose neke od operacija (editovacija, brisanje isl.). Na proizvoljno izabranu stavku kursor možete da postavite direktnim pokazivanjem miša.