Upoređivanje spiskova koordinata

Po pozivu naredbe Koordinate->Upoređenje spiskova koordinata prikaže se dijaloško okno za statistički test spiskova koordinata. Program uporedi dva spiska koordinata, sračuna koordinatne razlike na pojedinačnim tačkama, odredi srednju grešku i dalje podatke. Detaljan rad je opisan ureferentnom priručniku.