Kontrola numeracije tačaka

Pomoću ove funkcije se može prekontrolisati redoslijed brojeva tačaka u spisku koordinata. Program prekontroliše numeraciju i u protokolu Vam pokaže informacije o prazninama u numerisanju.