Kontrola duplih brojeva

Poslije zadavanja ove naredbe bit će prekontrolisan aktuelni spisak koordinata da eventualno ne sadrži duple brojeve tačaka. Rezultat testa sa pripadajućim spiskom duplikata će bit unesen u protokol. Ovaj test je automatski urađen i prilikom indeksacije fajla.