Protokol

Ovdje možete da namjestite neke parametre za rad sa protokolima.

Kodna stranica:

Program GROMA radi sa protokolom u kodiranju Windows Latin-2 (kodna stranica 1250). U tekstualni fajl pak možete protokol ulagad sa drugim kodiranjem što može bit pogodno za dalju obradu protokola, npr. tekstualnim editorom. Prilikom čitanja protokol se automatski prevede nazad u kodiranje Windows Latin-2. Program nudi ove kodne stranice:

 • 437 DOS Standard IBM,

 • 850 DOS Kamenicki (KEYBCS2),

 • 852 DOS Latin-2,

 • 1250 Windows Latin-2

Pozor

Prekodiranje u kodnu stranice 437 je nepovratno. Kod sljedečeg otvaranja fajl sa protokolom sadrži samo standardne ASCII znakove.

Izbori:

 • Pravit protokol

  Ovim je moguće isključiti ili uključiti pravljenje odnosno formiranje lokalnog protokola. Protokol se ulaže u memoriju, a kod nekih velikih računanja (npr. skupno računanje velikog fajla mjerenja) može da dostigne značajnu veličinu. Osim toga njegovo pravljenje će kod nekih računanja da uspori proces zbog ćega se preporućuje da se protokol privremeno iskljući.

 • Automatski zapisivat protokol

  Ako je ukljućen ovaj izbor program će uvijek automatski registrovat - upisat protokol na disk ukoliko je u njga dodan lokalnio protokol. Osim toga protokol se automatski ulaže kod završetka programa. Ako ovu akciju niste ukljućili, po završetku programa pojavit će se upozorenje sa upitom da li ga želite uložit.

 • Ulagat koordinate ulaznih tačaka

  Ako je ovaj izbor ukljućen, u protokol će bit unijete sve koordinate ulaznih tačaka.

 • Zapisivat tačke skupno sračunate.

  Ako je ovaj izbor ukljućen program će kod skupnog raćunanja da ulaže u protokol informacije o svim sračunatim tačkama. Ako ovu akciju niste ukljućili, u protokol će bit unesene samo informacije o orijentaciji osnove horizontalnih pravaca, o računanju presjecanja nazad i o presjecanju naprijed.

Font na ekranu / za štampu

Korištenjem ove tipke možete da namjestite font kojim će protokol bit prikazana na ekranu monitora kao i font kojim će protokol bit odštampan na štampaču.