Ulaz/izlaz

Ovdje treba da se unesu odnosno zadaju parametri za ulaz odnosno izlaz podataka (jedinice, broj decimalnih mjesta, i sl.)

Broj decimala:

U ovim ulaznim redovima se određuje željeni broj decimalnih mjesta za izlaz koordinata, uglova, dužina, visina i površina.

Uglovne jedinice:

Jedinice, u njima su uneseni i ispisani podaci o uglovima. Bez obzira na namještanje uga je uvijek upisan kao decimalan broj. Kod namještanja na stepene, prve dvije cifre iza decimalne tačke su desetine minuta i minute a zatim slijede sekunde, desetine sekunde, itd.

Jedinice za dužine:

Ovdje birate metre ili stope.

Brojevi tačaka

Ovdje možete definisat na kakv način se u spiskovima trebaju prikazivat brojevi tačaka:

 • Broj cifara

  Maksimalan broj cifara potpunog broja tačke.

 • Brojeve dopunit nulama

  Ako ukljućite ovaj izbor, brojevi tačaka će se sa lijeve strane dopunit nulama na ukupan broj cifara namještenih u oknuBroj cifara.

 • Potpuni brojevi

  Po ukljucenju ovog izbora, program će u spiskovima pokazivat cijele potpune brojeve tačaka umjesto da su razdjeljeni na brojeve i predbrojeve.

Koeficient mjerila za prevod dužina u ravan prikaza:

Ovim koeficijentom ce bit pomnožene sve dužine prilikom ulaska u program i to odmah prilikom importa izmjerenih velicina ili kod zadavanja dužina. Suprotno od toga ce sve upisane dužine (npr. kod racunanja elemenata za iskolcavanje) ce bit podjeljene sa tim koeficientom.

Ulaganje tačaka u spisak koordinata

 • Automatski tačke prenosit u upravljacku aplikaciju

  Poslije ukljucenja ovog izbora sistem GROMA, ako je pokrenut u okviru nekakve upravljacke aplikacije (npr. MicroStation), će automatski slat u tu aplikaciju sve tacke koje su uložene u spisak koordinata. Na ovaj način će se sve tačke pojaviti na crtežu upravljačke aplikacije.

 • Zaokruživanje koordinata prema zadanom broju decimalnih mjesta

  Uključenjem ovog izbora sve koordinate koje se ulažu u spisak koordinata ce automatski bit zaokružene na broj decimala koliko ih je odredeno.