Štampa

Ovom tipkom odštampate kontrolni crtež na štampaču koji je u sistemu GROMA izabran za grafičku štampu.