Poglavlje 13. Definicija teodolita

Definicija teodolita

Poslije poziva naredbe Fajl->Namještanje->Teodolit možete da definišete proizvoljan broj teodolita koje koristite za mjerenja. Tu takođe unosite kako karakteristike tako i greške instrumenta.

Tako definisane teodolite možete koristiti prilikom obrade spiska mjerenja (vidi pog. Obrada zapisnika).

U dijaloško okno prvo upišete ime teodolita a poslije toga postupno unosite njegove karakteristike (greške instrumentima i tolerancije). Ako su odstupanja teodolita neznatna, namjestite ih prvo ka nule a poslije nekoliko prvih računanja možete izvršiti poravke prema podacima iz protokola.

Namještanje tolerancije i greške instrumenta, program koristi kod skupne obrade Mjerenja->Obrada zapisnika.

Program se dobiva sa nedefinisanim nazivom teodolita, kao "Nepoznat teodolit", u čijoj definiciji su implicitno namještena tolerancije za testiranje sumnjivih i pogrešnih mjerenja.

Namještanje teodolita je detaljno opisano u referentni priručnik.