Poglavlje 18. Izlazi za štampu

Grafičke i tekstualne podatke u programu GROMA možete da štampate na svim vrstama štampača koji su instalirani i imaju podršku MS Windows i imaju instalirane drajvere.

Drajveri za izlaznu opremu

Svaki štampač koji koristi MS Windows mora da posjeduje i svoj drajver.

Velki broj drajvera možete da nađete direktno u sistemu MS Windows na instalacionim disketama. Diskete sadrže drajvere za sve standardne štampače. Osim toga proizvođaći hardware obično daju i disketu sa najnovijim verzijama drajvera koje se prodaju uz opremu.

Drajvere možete da instalirate npr. pomoću panela za upravljanje (bliže vidi dokumentaciju uz MS Windows).