Poglavlje 22. Glavni meni

U gornjem dijelu glavnog okna programa je prikazan glavni meni. Prikazane stavke ovog menija zavise od tipa aktivnog okna podataka. Prije otvaranja prvog okna meni sadrži samo stavke Fajl, Računanja, Alati i Uputa. Njihova ponuda je nužna za konfiguraciju programa i otvaranje fajla podataka.

Poslije otvaranja prvog fajla prikazat će se potpun meni. Meni uvijek sadrži stavke osnovnog menija. Ostale stavke menija zavise od tipa aktivnog okna i mjenjaju se tokom rada.

Tabela 22.1. Stavke u meniju

Tip aktivnog oknaStavka glavnog menija
Spisak koordinataEditacija, Mjerenja, Okno
Spisak mjerenjaEditacija, Koordinate, Okno
GrafikaPlan, Okno
Rastrovi podaciBitna mapa, Okno
ProtokolEditacija, Okno
TekstEditacija, Okno
ProjektProjekt, Okno