Poglavlje 12. Export - Import fajlova

Program GROMA omogućava rad sa raznim formatima fajlova podataka. Neke tipove može da direktno čita i upisuje, neke je moguće exportovat i importovat pomoću slobodno definisanog tekstualnog formata.

Kod importa fajla je moguće u dijaloškom oknu za izbor fajla označit víše fajlova datog tipa. Program će postupno importovat sve izabrane fajlove. U protokolu u importu fajlova će bit upisane postupne informacije o svim importovanim fajlovima.

Spiskove koordinata možete direktno importovat Koordinate->Pripoji fajl u već otvorene fajlove. Tačke iz importovanog fajla će bit dodate u početni fajl.

Spiskovi koordinata

Tekstualni spiskovi koordinata

Program GROMA omogućava direktno čitatnje i upisivanje spiskova koordinata u tekstualnom obliku. Za export i import tih fajlova imate na raspolaganju tri filtera: Koordinate XYZ, Koordinate YXZ i Koordinate-Korisnički format. Za standarne fajlove koriste se prva dva filtera dok korisnički format služi za import i export fajlova nestandardnog izgleda. Korisnički format je detaljno opisan u prilozima. Ovdje ćemo obratit pažnju na prva dva formata.

Kako tekstualni fajlovi mogu da imaju različit izgled (sadrže različite podatke), treba da respektujemo određena pravila kako bi program bio sposoban da raspozna o kakvom se podatku radi.

Prvi red je uvijek predstavljen kao broj tačke. Iza njega uvijek slijede dvije koordinate (prema izabranom redosljedu). Dalji podaci više nisu neophodni i njihov tip će bit određen prema konkretnom izgledu. Program se pri tom upravlja prema ovom pravilu:

  • Ako podatak sadrži decimalnu tačku ili crticu i ako je napravljen od cifara, bit će predstavljen kao koordinata Z.

  • Ako je podatak napravljen od samo jednog znaka bit će predstavljen kao kvalitet.

  • U svim ostalim slučajevima, podatak će bit predstavljen kao kod tačke. U tom slučaju je u kod preuzet cijeli ostatak ulaznog rada što omogućava korištenje kodova sa razmacima.

Kod brojčanih podataka, kao razdvajač decimalnih mjesta, može da se koristi tačka ili crtica.

Fajlovi u formatu XML

Spiskove koordinata i mjerenja možete da exportujete ili importujete u formatu XML (eXtensible Markup Language). Ovdje se radi o jezik tipa SGML, koji omogućava jednostavnu promjenu fajlova, formalnu kontrolu ispravnosti njihove strukture i automatsku konverziju do drugih formata (html, txt, rtf).

Fajlovi XML imaju čvrstu strukturu, definisanu pomoću deklaracije tipa dokumenta (Document Style Definition, DTD). Poređenjem fajlova sa tom definicijom možete jednostavno ovjerit njihovu formalnu ispravnost. Definicija strukture za fajlove korištene u sistemu GROMA su sastavni dio instalacije (uložene su u adresaru dtd), ili ih je moguće skinuti na http://www.groma.cz.

Zajedno sa fajlovima DTD, sastavni dio distribucije su i propisi za prevod XML fajla u HTML. Ako imate internetov pretraživač koji podržava format XML i transformaciju pomoću stila XSL, možete u njemu spiskove formata XML direktno prikazat. Prevod u HTML, pretraživač automatski direktno prevede (obično zajedno sa kontrlom strukture dokumenta u zavisnosti od definiciju) i prikaže dobijene dokumente u formatu HTML.

Za rad sa fajlovima u formatu XML imate na raspolaganju veliki broj raznih alata (editori, prevodi programa, validatori, isl.). Večinu ovih softwera možete da nađete i besplatno skinete sa interneta. Detaljan opis jezika XML i sa zapisima i online službama je moguće naći na http://www.w3.org.

Program GROMA omogućava ulaganje fajlova u format XML u dvije varijante:

  • Atributi

    Informacije o stavkama su zavedene u zaglavljima elemenata pomoću atributa. Ovaj format je ponekad pregledniji kod pregleda neformatiziranih XML fajlova ali je takođe i sporiji.

  • Tjelo elemenata

    Informacije o stavkama su zavedene u tjelima elemenata. Ovaj format je obimniji i teže čitljiv, ali za neke alate je lakše obradiv.

Tip fajla spreman za eksport spiska. Kod importa program sam odredi o kakvom tipu fajla se radi i korektno ga očita.

Fajlovi tipa GEUS

Fajlove programa GEUS (koordinatni fajlovi sa nastavkom .DAT) može direktno čitat i upisivat. Program GROMA koristi samo svoj vlastiti koordinatni fajl (.DAT) sa indeksnim fajlom (.IDX) ne radi. Poslije prevoda spiska koordinata u format GEUS, morat ćete spisak programa GEUS indeksovat.

Koordinatni fajlovi programa GEUS sadrže slične informacije kakve su u programu GROMA, kod importa su tako iskorištene sve informacije (uključujući kodove tačaka). Program GROMA zna importovat fajlove podataka svih verzija sistema GEUS tako i fajlove sa opisima dužim od 3 znaka. Kod exporta se pak formiraju standardni fajlovi sa opisom dužine od 3 znaka. Ako želite da formirate fajlove sa dužim opisom, morate u konfiguracionom fajlu GROMA.INI u dijelu [Formats] dodat stavku GeusInfoSize=x, gdje x je broj u rasponu od 3 do 20. Ovu stavku nije moguće direktno mjenjati iz okoline sistema GROMA.

Fajlovi tipa dBASE III

Program GROMA omogućava upisivanje spiska koordinata u fajl formata dBASE III. Struktura ovog fajla je čvrsto određena i ne može se mjenjat.

Tabela 12.1. Struktura koordinatnog fajla dBASE III

StavkaTipBroj znakovaBroj decimalaOpis
PORCISNUMERIC30Redni broj tačke
OGMNUMERIC10Osnovna geodetska mreža
ZDMPNUMERIC40Zapisnik detaljnog mjerenja promjena
BROJNUMERIC40Broj tačke
YNUMERIC92Koordinate Y
XNUMERIC102Koordinate X
ZNUMERIC62Koordinate Z
RAZREDNUMERIC1 Razred tačnosti
CRTEŽKARAKTER4 Nije korišteno
STANJENUMERIC1 Nije korišteno
DATUMDATE8 Nije korišteno
YMJERNUMERIC922. koordinate Y
XMJERNUMERIC1022. koordinate X

Program GROMA pravi samo fajl podataka. Neke aplikacije radeći sa fajlovima databaze, traže i indeksni fajl. U takvom slućaju morate fajl podataka indeksovat (pomoću dBASE III, dBASE IV, RUNTIME, itd.).

Fajlovi tipa KOKEŠ

Spisak koordinata možete da uložite u formatu tekstualnog spiska koordinata za grafički sistem KOKEŠ (fajl .stx). Program automatski formira i potrebno zaglavlje sa poredanim koordinatama, tačnosti prikaza, redukcijama, itd.

U programu KOKEŠ je ograničen raspon područja za prikaz. Ako prekoračite te granice, program GROMA će vas upozoriti da imate grešku.

Ako je u sistemu GROMA namješten broj decimalnoh mjesta na 3 i više, u zaglavlju fajla sa rezultatima će bit namještena milimetarska tačnost dok u svim drugim slučajevima je tačnost na centimetar.

Fajlovi tipa Geodimeter

Pomoću ovog filtera možete praviti fajlove u formatu Area za prenos u instrument Geodimeter. Parametre fajla sa rezultatima je moguće namjestit u Namještanje->ulaz/izlaz->Export u zapisnik.

Fajlovi tipa Leica

Pomoću ovog filtera možete praviti fajlove u formatu GSI za prenos u instrument Leica. Možete da birate između dva formata - Leica/8 (stariji format s osmocifernim zapisom) i Leica/16 (novi format sa šesnestocifernim zapisom koji omogućava rad sa neredukovanim koordinatama). Ako kod npr. exporta zbog dužine zapisa neki od podataka "odrezan", program će vas upozorit na grešku. Parametre fajla sa rezultatima možete namjestit u Namještanje->Ulaz/Izlaz->Export u zapisnik.

Fajlovi tipa Sokkia

Pomoću ovog filtera možete praviti fajlove u formatu SDR za prenos u instrument Sokkia. Možete da birate između formata SDR20 i SDR33. Parametre fajla sa rezultatima možete namjestit u Namještanje->Ulaz/Izlaz->Export u zapisnik.

Fajlovi tipa Topcon

Pomoću ovog filtera možete praviti fajlove u formatu za prenos u instrument Topcon. Parametre fajla sa rezultatima možete namjestit u Namještanje->Ulaz/Izlaz->Export u zapisnik.

Fajlovi GROMA verzija 2-5

Pomoću ovog filtera možete praviti fajlove starijih verzija sistema GROMA (verzija 2-5). Kod ovog eksporta će se izgubiti neki podaci koji se nalaze u novom formatu (datum i sat formiranja i posljednja modifikacija tačke, korisnička informacija, itd.).