Ulaganje rezultata

Koordinate sračunatih tačaka možete ulagati u spisakove koordinata pomoću miša.

Postupak kod prebacivanja sračunatih tačaka

  1. Dopunite računsko dijaloško okno podacima koji nedostaju (broj tačke ili predbroj,itd.)

  2. Premjestite kursor miša na površinu dijaloškog okna u oblast sa rezultatima (na sivu površinu u pozadini a nipošto na plohu ulaznog okna ili spiska koordinata).

  3. Pritisnite lijevu tipku miša.

  4. Držite pritisnutu lijevu tipku miša i krećite se kursorom po slici. Tokom kretanja možete primjetiti kako kursor mijenja izgled u zavisno od okna na kojem se nalazi.

  5. Ako je kursor smješten na ispravnom oknu pustite lijevu tipku miša. Podaci će se prekopirati na odgovarajuće mjesto.

Na ovaj način je možete prebacivati podatke ne smo u spisak koordinata nego i u ostala računska okna, u kontrolni crtež, isl.

Neki računski zadaci automatski ulažu tačke u aktivni spisak koordinata. Ako ne želite automatsko ulaganje namjestite aktivni spisak koordinata na [Ništa].Poslje možete sračunate tačke ulagati ručno u proizvoljni spisak koodinata.