Unošenje podataka

Podatke u dijaloška okna možete unositi na dva načina:

Direktno unošenje podataka

Kod direktnog unošenja preko tastature, podaci popunjavaju ulazne redove dijaloškog okna.

Ako napustite ulazni red sa brojem tačke tipkom <Tab>, <Enter> ili na drugi način, program će pokušati da u spisku koordinata nađe tačku unesenog broja i ako je nađe automatski će dodati njene koordinate.

Prebacivanje podataka iz spiskova

Podatke možemo prebacivati u dijaloška okna iz otvorenih spiskova koordinata i mjerenih veličina. Podaci se prebacuju korištenjem miša. U spisku izaberete kusorom miša odgovarajući stavak (koordinate tačke ili mjerenu veličinu), pritisnete lijevi taster na mišu i njegov kursor prebacite na mjesto gdje hočete izabrani podatak da smjestite.

Prilikom kretanja kursora po slici, primjetit ćete kako se mjenja njegov izgled u zavisnosti od oblasti gdje se momentalno nalazite. Na površini spiska, odakle podatak potječe, kursor ima izgled zatvorene ruke. Prilikom kretanja kursora preko oblasti koje nemaju ništa zajedničko sa prebacivanjem podataka, na ekranu kursor ima oblik "zabranjeno". Kad dođete na slobodnu oblast koja je u mogučnosti da primi taj podatak, kursor se promjeni i ima izgled otvorene ruke. Po oslobađanju lijeve tipke na mišu, podatak se uloži u tu oblast (konkretna akcija zavisi od tipa oblasti).

Tako je moguće prebacivati podatke iz spiskova u okna za računanje, rezultate iz okana za računanje nazad u spiskove ili koordinate iz spiska u spisak.

Automatska orijentacija osnove horizontalnih smjerova

Iznimku kod načina rada pravi oblast računskih okana za orijentaciju osnova horizontalnih smijerova. Ako prebacite u ovu oblast stajalište iz spiska mjerenja (crveni red s brojem stajališta, nalazi se na spisku uvijek na početku novog stajališta) program će automatski da pregleda sve mjerene pravce dotičnog stajališta a u orijentaciju će dodati sva mjerenja prije nego što u spiskovima nađe koordinate cilja. Iz ovih ponuđenih orijentacija možete skinuti bilo koju pomoću tipke (Skinut).